De naam van de vereniging: een woordje uitleg

De stichtende leden  van de vzw  wilden naar de oorsprong van de Blankenbergse maritieme geschiedenis en gebruiken terugkeren.  De naam van de vereniging moest deze doelstelling benadrukken.  Ze  zouden een vissersboot nabouwen, een vissersschuit.

Luc Casaer was al enkele jaren actief als geschiedkundige in Nieuwpoort waar hij de geschiedenis van de “Vierboute” van Nieuwpoort onderzocht. 

Zo nam hij in het stadhuis ook kennis van de  oorkonde uit 1163 waarbij Nieuwpoort stadsrechten kreeg.

In deze in het Latijn opgestelde oorkonde werd onder meer melding gemaakt van de reglementering inzake scuta en kogga.  Blijkt dat het hier ging om de benaming van vissersboten (scuta) en vrachtschepen (kogga).

De stadskeure van Nieuwpoort 1163

Stadskeure Nieuwpoort 1163

Zegel Filips van de Elzas
Deze stadskeure opgemaakt door Filips van de Elzas preciseert het  toltarief over de handelswaar, de scheeptypes en de soorten vis die aan wal werden  gebracht.


“ De Scute” is  de naam van de vereniging

De “Scute” is de naam van de vereniging en verwijst naar de stadskeure van Nieuwpoort. De Scute is dus niet de naam van een Blankenbergse schuit. 

De B1 Sint Pieter, is een Blankenbergse Schuit  of Schûtte (1)

De keuze voor het bouwen van een replica van de Blankenbergse schuit was vanzelfsprekend. Geen   enkel ander scheepstype staat voor de geschiedenis van de Blankenbergse visserij.

(1) Oorsprong van het woord schuit

Het etymologisch woordenboek  der Nederlandse Taal zegt over de oorsprong van het woord ‘schuit” het volgende :

  • “ Scute – Skûte – Schûte “: middelnederlandse     benaming van verschillende soorten schuiten en schepen.
  • “ Scêot – skjôtr ”: betekent snel, snel vooruit-schieten en is gelinkt met “schuin” afkomstig uit het Noors : schuin snijden – schuin houwen.

Benaming voor een snel vooruitschietend schip.

 


Het middelnederlandse woord “scute” is   waarschijnlijk afgeleid van skuta

Uit onderzoek van Luc Casaer, (historicus en archeoloog) blijkt dat de Vikingen hun kleinste drakar (10 à 12 meter) een skuta noemden. 

Waarschijnlijk is het woord scute een afgeleide van het woord skuta met als betekenis een kleine visserboot.  Later is de naam geëvolueerd naar schuit.

Tijdens Oostende voor anker van 2003 was één van de blikvangers een replica van een drakar.  De benaming skuta wordt nog steeds gebruikt voor  dergelijke type boten, bevestigde de Poolse kapitein.