MuseumMaritiem Scutemuseum

De Scute en de geschiedenis van de Blankenbergse visserij

Sinds 1 mei 2008 beschikt de vzw De Scute ook over een bescheiden museum op de bovenverdieping van de Scuteloods.

Het museum bestaat uit voorwerpen, tekeningen, foto’s en dvd’s over de Blankenbergse visserij uit vorige eeuwen en over het herbouwen van de legendarische Blankenbergse schuit.

Blikvanger is een groot schaalmodel van de Blankenbergse schuit, dat door de maker ervan, Jan Vandamme, in bruikleen werd gegeven. Ook een tekening van die schuit, wellicht van de hand van Ward Heineman, met de benamingen van alle onderdelen van de schuit, is een zeer waardevol document. Die tekening werd door Scutelid Rolf De Cock op een rommelmarkt op de kop getikt.

Het onstaan van Blankenberge, van nederzetting tot vissersgemeenschap, de gilde van de vrije visserij, de vismethodes, geloof en bijgeloof in de gesloten Blankenbergse vissersgemeenschap, de haven van Blankenberge en de teloorgang van de Blankenbergse visserij worden in het Scutemuseum op didactische wijze herinnerd.

Het museum getuigt van de heroïsche tijd van de Blankenbergse visserij.


Collectie Bayot

De eigen verzameling van de vzw De Scute is aangevuld met waardevolle stukken uit de “collectie Bayot”. Cyriaque Bayot is een industrieel uit Ecaussines die veel belangstelling had voor erfgoed uit de scheepvaart. Hij legde een indrukwekkende verzameling aan van voorwerpen die herinnerden aan de scheepvaart en de scheepsbouw van vorige eeuwen; in het begin vooral van de binnenvaart, later ook van visserij in de Scheldedorpen. Toen zijn collectie uit haar voegen groeide verkocht hij delen ervan onder meer aan de stad Blankenberge.

Bezoek aan het museum

Maak een afspraak voor een geleid bezoek, contacteer De Scute vzw.