Word Sponsor

Brons

Voor 100€/jaar krijg je, met naam, een plekje op deze website en abonnement voor één jaar op het nautisch tijdschrift Ruimschoots.

Zilver

Voor 250€/jaar krijg je, met naam en logo een plekje op deze website en abonnement voor één jaar op het nautisch tijdschrift Ruimschoots.

Goud

Voor 450€/jaar krijg je, met naam en logo een plekje op deze website en in de Scuteloods plus abonnement voor één jaar op het nautisch tijdschrift Ruimschoots.

Inleiding

Herinnert u zich nog september 1999? De tewaterlating van de B1 Sint-Pieter, gans Blankenberge stond langs de kade, het was een bijzonder moment voor de stad en haar inwoners.

De bouw begon zeven jaar eerder, nu 2022 is het dertig jaar geleden en ondertussen is de B1 Sint-Pieter de varende getuige van het vissersverleden van Blankenberge.

Wij, de Scute, hebben dit kunnen realiseren dankzij de steun van de Stad Blankenberge, onze sponsors, de ontelbare sympathisanten en vrijwilligers,  wij zijn u allen daar bijzonder dankbaar voor.

Wij willen doorgaan, voor altijd. Waarom? Omdat het zo boeiend en leerrijk is. Het vissersverleden van Blankenberge mag niet onder het stof geraken, het is daarvoor te belangrijk.

Wist u dat in de 13de eeuw de Blankenbergse vissersvloot 65 haringboten telde. Het toenmalige Blankenberge werd verheven tot Stede ende Porte door Margaretha van Constantinopel, gravin van Vlaanderen. Verse vis verrijkte op significante wijze het karig voedselaanbod, vandaar het belang van de Blankenbergse vissersgemeenschap. Zonder deze gemeenschap zou Blankenberge nooit een haven hebben gekregen. Beeld u zich even in: Blankenberge geen stad en geen haven! U begrijpt meteen hoe belangrijk de vissersgemeenschap is geweest voor de stad.

Om de continuïteit van onze werking veilig te stellen hebben we uw hulp nodig. Een aantal grote projecten staan op stapel. De B1 Sint-Pieter heeft na 30 jaar een nieuwe grote mast nodig, de heropbouw van de Sainte Yvonne is volop bezig, ons museum verdient een opknapbeurt en het onderhoud van de bestaande vloot blijft een permanente zorg.

Een nieuwe grote mast voor de B1 Sint-Pieter

First things first, de B1 Sint-Pieter is toe aan een nieuwe grote mast. De huidige mast prijkt sinds de tewaterlating op 11 september 1999 op de kiel van de Blankenbergse schuit.

De ombouw van de prachtige Lariks tot een mooie mast dateert al van enkele jaren voordien. De mast is dus bijna 25 jaar oud, vertoont ernstige gebreken en heeft dus zijn tijd gehad.

De ervaringen met de bezaanmast van de Jacqueline-Denise, het recente ongeval met de giek van de Nele, en de controle van de mast van de B1 Sint- Pieter in het voorjaar, hebben ons  tot  voorzichtigheid aangezet. Uiteindelijk blijkt dat de grote mast van de B1 omwille van veiligheidsredenen vernieuwd moet worden.

Onder de begeleiding van Jan Vandamme zal een nieuwe mast in de loods van de Scute worden vervaardigd. De nieuwe mast zal klaar zijn voor de havenfeesten 2022.

Het project heeft ondertussen al de interesse opgewekt van de expertise cel voor technisch, wetenschappelijk en industrieel erfgoed : ETWIE

Hun project: “Focus Vakmanschap” voorziet in het bewaren van ambachten die dreigen in de vergetelheid te geraken.  De constructie van een mast voor de unieke replica van een Blankenbergse Schuit draagt dan ook hun grote interesse mee. ETWIE is van plan om het hele productieproces op film vast te leggen.  De realisatie van een dergelijke film kan zeker bijdragen tot de uitstraling van het Blankenbergs maritiem erfgoed.

Wij hebben uw hulp absoluut nodig!

Aan mankracht en kennis, hebben we geen gebrek, maar de geldmiddelen waarover wij beschikken zijn beperkt. U kunt ons helpen door de bouw van de mast te sponsoren. Dank zij uw steun zal de B1 Sint-Pieter zijn rol als varende getuige van het roemrijke vissersverleden van de Stad Blankenberge blijven vervullen. Belangrijker nog, door uw financiële bijdrage zal het verhaal van de Blankenbergse vissersgemeenschap ook morgen worden verteld.

Interesse?

Neem dan met ons contact op, dan kunnen wij de modaliteiten van onze samenwerking  bespreken.

Uw bijdrage stort u op het rekeningnummer BE14  0012 3623 4583 op naam van: De Scute, Bevrijdingsplein 15 te 8370 Blankenberge met vermelding

“een nieuwe mast voor de B1 Sint-Pieter.”

U ontvangt een factuur en uiteraard houden wij u regelmatig op de hoogte van de werkzaamheden en nodigen u uit voor een bezoek aan de loods en museum.


Brons

€100/jaar

Zilver

€250/jaar

Goud

€450/jaar