De Scute vzw

Ostrea Classic Race 2015 Een nieuwe site zit in de pipeline museum

Een nieuwe website zit in de pipeline!

Tot de lancering van de nieuwe site zal enkel de homepage nog worden bijgewerkt.

Missie

De vzw De Scute is opgericht in 1992. Bedoeling was en blijft het maritieme erfgoed uit het vissersverleden van Blankenberge te herwaarderen.

Maritiem erfgoed in Blankenberge

Schiemanswerk

Inleiding

B1 Sint-Pieter

Medestichter Achilles Wittevrongel, de zeilmaker, liep al lang rond met de idee de legendarische Blankenbergse schuit te herbouwen. Maar er was een krachtige impuls nodig uit het Pajottenland om de droom in daden om te zetten. Muzikant en instrumentenbouwer Herman Dewit kwam daar bij het zoeken naar een plan voor de bouw van een kleine zeilboot bij de historicus en archeoloog, wijlen Luc Casaer, terecht. Die was al jaren bezig met het bestuderen van het Europees maritiem erfgoed, en samen zakten ze naar Blankenberge af om de start te helpen voorbereiden van de bouw van die platte en zware schuit waar onze vissers van de 17de tot het einde van de 19de eeuw de Vlaamse banken mee hebben bevist.

Ze kregen spoedig versterking van DaniŽl Bossier, een vishandelaar uit Halle en zoon van een Zeebrugse visser, en logistieke hulp van Frank Panesi en Leo Feytens. Bij de stichters van de vzw zaten ook twee scheepsbouwers uit Zeebrugge, Gustaaf en Urbain Haerinck.

De Blankenbergse schuit

Ostrea Classic Race 2015 Sint-Pieter tewaterlating B1 Sint Pieter anno 2017

Zeven jaar hebben de pioniers van de vzw De Scute de vele hindernissen - technische en financiŽle - genomen. En in 1999 had onder massale belangstelling de tewaterlating plaats van de B1 Sint-Pieter. Tussen de polyester plezierjachten ligt die zware open schuit nu in de vroegere Blankenbergse vissershaven als monument om te herinneren aan ons rijke, maar harde vissersverleden.

Op 8 mei 2006 werd de B1 Sint-Pieter uit het water gehaald voor een grondige renovatie (zie → herstelling van de B1 Sint-Pieter). De huidplanken bleken ernstig aangetast door de gevolgen van de olmenziekte. De schuit kreeg nieuwe huidplanken, een moeilijke en dure operatie. De herstellingswerken werden succesvol afgerond en sinds april 2012 vaart onze Blankenbergse schuit weer.

De loodskotter

Bouw van de loodskotter

In 2000 begonnen de vrijwilligers van de vzw De Scute op initiatief van DaniŽl Bossier al aan een nieuwe replica van een historisch schip: een 19de-eeuwse loodskotter. Kotters waren in die tijd snelle en veilige zeilboten die voor veel doeleinden werden ingezet. Maar een dringende renovatie van de schuit kreeg voorrang op de kotter. Voor het werken aan twee schepen tegelijk was er te weinig geld en te weinig vrijwilligers. De renovatie van de B1 Sint-Pieter heeft uiteindelijk meer werk en geld gekost dan verwacht. Het project loodskotter werd definitief stilgelegd. De romp wordt verbouwd tot een ontmoetings- en vergaderlokaal.De Jacqueline-Denise

Jacqueline-Denise restauratie Jacqueline-Denise -restauratie Jacqueline-Denise

In 2006 kreeg de vzw De Scute van het stadsbestuur van Blankenberge ook het beheer over de visserssloep Jacqueline-Denise. Die sloep werd in opdracht van het stadsbestuur gerestaureerd op de gespecialiseerde werf van Jan Vandamme in Zeebrugge. De stad kon voor die restauratie rekenen op Europese steun.

Deze prachtig gerestaureerde garnaalboot, de B72 (oorspronkelijk 072) Jacqueline-Denise, is een houten tweemaster, gebouwd op de Oostendse werf Borrey. De kiellegging had plaats in 1939, vlak voor de Tweede Wereldoorlog, en in 1942 werd het schip in de vaart genomen.


De activiteiten van de vzw de Scute

Scutefeest 2016

Met de B1 Sint-Pieter en de B72 Jacqueline-Denise wordt geregeld voor onze kust gevaren met belangstellenden (zie → activiteiten).Regelmatig wordt er ook deelgenomen aan internationale manifestaties.

De schuit Sint-Pieter geraakte in 2001 na een avontuurlijke tocht al op het eiland L'Ile Tatihou nabij St-Vaast La Houque in NormandiŽ. Aanleiding was een tentoonstelling over de Vlaamse visserij in het lokale maritieme museum. In 2005 trok de schuit ook grote aandacht door deelname aan Sail Amsterdam.

De vzw De Scute heeft duidelijk iets losgemaakt in Vlaanderen, want kort na het verschijnen van de Blankenbergse schuit zijn op diverse plaatsen groepen gestart met het restaureren of herbouwen van historische schepen en op korte tijd groeide ook in Vlaanderen belangstelling voor ons maritiem erfgoed. In Nederland, Frankrijk en Engeland was men daar al tientallen jaren enthousiast mee bezig.

De vzw De Scute telt ruim 80 leden en medewerkers en kan ondertussen rekenen op financiŽle steun van de stad Blankenberge, de Vlaamse Gemeenschap en kreeg tijdelijk zelfs subsidies van de Europese Commissie. Toch zijn particuliere sponsors nog hard nodig om de bedrijvigheid van de vzw in stand te houden.

De vzw De Scute organiseert ook geregeld muzikale manifestaties: kerstconcerten, Jazz op de Schute e.a. Ze heeft zelfs een Schute-orkest opgericht. Dat heeft te maken met pionier Herman Dewit en zijn folkgroep 't Kliekske, die naar De Scute een pak muzikanten meegebracht heeft. Bij elk feest van de vereniging krijgen die de stille wenk hun instrumenten niet te vergeten. En dat geeft de vereniging een extra culturele dimensie.

De loods, de werf en het museum

Ostrea Classic Race 2015 l'atelier ons museum

De vzw De Scute huurt een loods aan het Bevrijdingsplein 15, de westelijke toegang tot de jachthaven. Bezoeken aan de loods en het museum (op dezelfde locatie) zijn mogelijk de donderdag, de vrijdag en op aanvraag (zie → activiteiten).

De Ostrea Rose Classic Race

Ostrea Classic Race 2018 Het startschip Ostrea Classic Race 2018


Ostrea Rose 2016

De 'Ostrea Rose Classic Race' is een bijzondere zeilrace voor klassieke zeilboten. Deze regatta wordt jaarlijks, in maand september, ter nagedachtenis van Eddy Leblon georganiseerd. Hij was de schipper van de Bawley smack 'Ostrea Rose' en een actief lid van De Scute vzw.

De 'Ostrea Rose Classic Race' is een klassieker geworden. Tal van Old Gaffers uit alle windstreken zakken af naar de haven van Blankenberge. Zij bieden de toeschouwers een feeŽriek spektakel van kleurrijke zeilen en rompen tegen een achtergrond van een steeds wisselende lichtinval, die de Noordzee karakteriseert.

In 2018 organiseert De Scute vzw voor het zevende jaar op rij dit uniek maritiem evenement .


Passie voor maritien erfgoed

Maritiem erfgoed is meer dan alleen het behoud van oude schepen. Ook haveninstallaties, vuurtorens, dijken, oude ambachten, verdwenen beroepen, overeenkomsten, reglementen ... horen hierbij en getuigen van de inventiviteit en het vakmanschap van de voorbije generaties zeelieden.

Passie voor maritiem erfgoed vind je overal. Het verhaal van de mens en de zee is universeel. Overal tref je vrijwilligers aan die zich inzetten voor het behoud en het herwaarderen van de nautische traditie en know-how. Waarom? Gewoon omdat het de moeite waard is te begrijpen hoe onze voorouders omgingen met de zee.

De vzw De Scute heeft sinds haar oprichting in 1992 niet in afzondering geleefd. Integendeel. Van bij het begin werden er contacten gelegd met verenigingen in zowel binnen- als buitenland, echte vriendschapsbanden werden gesmeed en samen vormen we een netwerk vrijwilligers die werken aan het behoud van het maritiem erfgoed

Zij delen onze passie

De Nele Tolerant Doelse Kogge
De Kogge De Bremer Kogge Pioneer CK 18
Le Christ-ROI The Reaper flobartsdes deux caps
Old Gaffers association Viking schepen

Volg de Scute vzw op Facebook!

facebook netlog twitter e-mail

Agenda

Wintermaanden
onderhoud van de boten
oktober-maart

31 jan- 1 feb
Bel'LumiŤre

Bel'Lumiere 2020

8 maart
Algemene ledenvergadering

De Scute en de geschiedenis van de Blankenbergse Visserij

De Scute en de geschiedenis van de Blankenbergse Visserij

Atkin boats

vintage sloop
Atkin & co

vzw De Scute is lid van:

Herita

vzw De Scute wordt gesponsord door:

Stadsbestuur en Dienst voor Toerisme
Vandamme-Hutsebaut North Sea Boating Wittevrongel Makita Eddy Blommaart Sigma Coatings Robland Yanmar